Ethos y lleoliad yng nghanol Caerdydd

Pan fyddwch chi’n cynnal eich digwyddiad yn y Deml Heddwch, bydd yr holl elw’n mynd at yr elusen sy’n cynnal y lleoliad, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (yr WCIA). Gweledigaeth WCIA yw bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd mwy teg a heddychlon. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn ysbrydoli dysgu a gweithredu ar faterion byd-eang drwy gyflenwi addysg fyd-eang, hyrwyddo heddwch a hawliau dynol a chefnogi datblygiad rhyngwladol o Gymru.

Caiff ein gwerthoedd craidd o warchod hawliau dynol, hyrwyddo heddwch a chynaliadwyedd ac anog pawb yng Nghymru i chwarae eu rhan fel dinasyddion byd-eang, eu hadlewyrchu yn y modd rydym yn cynnal y lleoliad. Rydym yn ofalus wrth ddewis ein cyflenwyr, yn chwilio am y rheini sy’n cymryd eu cyfrifoldebau dros yr amgylchedd o ddifrif ac sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol yn y gymuned o’u cylch. Rydym yn gweithio gydag arlwywyr sy’n defnyddio cynnyrch masnach deg neu leol.

wcia