Y DEML HEDDWCH

Y LLEODLIAD
 CHALON

Mae’r Deml Heddwch yn wahanol i ran fwyaf o leoliadau y gallwch eu llogi yng Nghaerdydd. Nid ydym yn eiddo i fusnes preifat; rydym yn cael ein rheoli gan yr elusen Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Felly pan fyddwch yn bwcio priodas, parti dyweddïad, cynhadledd neu cyfarfod busnes gyda ni, caiff eich arian ei ddefnyddio i gyfrannu at ein hadeilad gwych ac at waith yr elusen yn cefnogi datblygiad rhyngwladol, heddwch a hawliau dynol ac addysg fyd-eang. Bydd eich arian yn ein helpu ni i greu byd mwy teg a heddychlon yn uniongyrchol.

wcia