Y Deml Heddwch: Llogi digwyddiad

Mae adeiladau eiconig yn arwain at brofiadau cofiadwy ac rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau dinesig, ddathliadau personol, trafodaethau, cynadleddau, arddangosfeydd a darparu lleoliadau ffilmio i raglenni teledu Sherlock a Doctor Who y BBC. Beth bynnag fo’ch digwyddiad, mae gennym gyfleusterau i ateb eich anghenion neu mae gennym bartneriaethau â chyflenwyr sy’n gallu sicrhau bod gennych bob dim at eich digwyddiad.

Mae lle i 20 eistedd yn yr Ystafell Bwyllgor ar ffurf ystafell fwrdd neu 35 ar ffurf theatr, neu mae lle i 30 eistedd yn Siambr y Cyngor sydd â phaneli pren ar ffurf ystafell fwrdd, 50 ar ffurf theatr neu 84 o giniawyr preifat. Caiff costau siartiau troi, taflunydd, cyfleusterau galw cynadledda a the a choffi a bisgedi eu cynnwys ym mhob archeb.

Mae ein Neuadd Farmor yn aml-ddefnydd a gallwn ei threfnu ar ffurf cabaret, theatr, swper Hogwarts neu ei gadael yn wag at ba bynnag ddefnydd! Nid oes pris sefydlog ac mae’n ddibynnol ar y defnydd.

Gall elusennau cofrestredig neu sefydliadau di-elw gael gostyngiad o 30%.

Cysylltwch ag Emily ar 029 2022 8549 i drefnu ymweliad a thrafod eich anghenion.

Cyfleusterau yn y Deml Heddwch

 • Math o leoliad: Trwydded seremoni sifil
 • Defnydd unigryw ar gael
 • Yn y Ddinas
 • Hanesyddol
 • Maes Parcio am ddim
 • Neuadd Farmor Celf Deco
 • Siambr â Muriau Pren
 • Ystafell breifat ar gyfer y Cofrestrydd
 • Lawntiau i Bebyll Mawrion yn y Gwanwyn/Haf
 • Mynediad i bobl anabl
 • Cegin anfasnachol i godi bwyd a gweini yn unig

Rhestr o gyflenwyr nodedig ar gyfer arlwyo, systemau sain a décor/llwyfannu. Derbynnir cyflenwyr allanol yn amodol ar ffi drwy drafodaeth.

Cynhwysedd

Y Siambr Cyngor gyda’i muriau pren yn dal 50 o westeion

Neuadd Farmor Celf Deco yn dal hyd at 180 o westeion

wcia